صفحه ۲۲۷

حدیث دیگر او نیز از امام علی (ع) قریب به همین مضمون نقل شده است: "علامت آنان بکش بکش است"."...أمارتهم أمت أمت". (همان).

2 - امام ابواسحاق ثعلبی در تفسیر (حم عسق) از بکر بن عبدالله مزنی نقل کرده که:

""ح" به جنگ بین قریش و عجم و غلبه آنها بر عجم، "م" به حکومت بنی امیه، "ع" به علو بنی عباس، "س" به سناء مهدی و "ق" به قوت عیسی اشاره دارد، هنگامی که او نازل می‎شود و نصاری را می‎کشد و کلیساها را خراب می‎کند".عقدالدرر، ص 214، حدیث 226.

در این روایت کشتن نصاری به حضرت عیسی (ع) نسبت داده شده است.

جمع بندی روایات شیعه و سنی

اینها روایاتی بود که هرچند موضوع کشتن و قتال در آنها مطرح است ولی در آنها بکلی موضوع کشته شدن دو سوم بشر به دست حضرت مهدی (عج) مطرح نشده است. و در هر صورت - چنانکه گفته شد - همگی علاوه بر اینکه از جهت سند مخدوش و ضعیف اند، از جهت متن نیز مخالف محکمات قرآن و سیره پیامبراکرم (ص) می‎باشند.

و چنین روایاتی که در فروع نمی توانند مستند قرار گیرند به طریق اولی در معارف و مسائل اصولی - و از جمله موضوع مربوط به حضرت مهدی (عج) - نمی توان به آنها استناد نمود.

ناوبری کتاب