صفحه ۲۲۴

مخصوصا کشتن به شکل "صبرا"، یعنی با بستن و در تنگنا قراردادن مقتول.

قریب به همین مضمون در روایت عبدالله بن مغیره از امام صادق (ع) نیز آمده است.بحارالانوار، ج 52، ص 338، حدیث 79. "عبدالله بن مغیره" هرچند در رجال بسیار توثیق شده است ولی روایت فوق در ارشاد - بنابر نقل بحارالانوار - به شکل مرسل یعنی با حذف سند از او نقل شده است. و در روایت فقط عنوان قریش نام برده شده بدون اینکه اشاره ای به علت قتل آنان یعنی دشمنی با خدا و رسول و یا أئمه (ع) و کفر و شرک آنان بشود؛ و لذا متن آن با توجه به سایر جهاتی که در روایت ذکر شده است مضطرب می‎باشد.

22 - روایت طولانی عبدالاعلی الحلبی از امام محمدباقر(ع):

"...سپس قائم شروع به پیشروی می‎کند تا می‎رسد به شهری به نام "شقره"، به او خبر می‎دهند مردم آنجا حاکم منصوب او را کشته اند، آنگاه قائم دستور می‎دهد اهل آن شهر را بکشند به نحوی که کشتار "حره"به هر زمینی که دارای سنگهای درشت و سیاه باشد "حره" می‎گویند. و منظور از آن در حدیث فوق حره مدینه است که پس از شهادت امام حسین (ع) و بیعت مردم مدینه با عبدالله بن حنظلة - فرزند غسیل الملائکة - و اخراج والی مدینه توسط مردم، به دستور یزید دوازده هزار مسلح به آن شهر حمله کردند و قتل عام فجیعی را انجام دادند. ر.ک : همان، ص 343، پاورقی کتاب. در مقایسه با آن، چیزی نیست و سپس از آنجا کوچ می‎کند... .""... ثم ینطلق حتی ینزل الشقرة فیبلغه انهم قد قتلوا عامله فیرجع الیهم فیقتلهم مقتلة لیس قتل الحرة الیها بشئ ثم ینطلق...". (بحارالانوار، ج 52، ص 342، حدیث 91).

ناوبری کتاب