صفحه ۲۲۲

دو روایت اخیر علاوه بر ضعف سند دارای متنی کاملا مضطرب هستند، زیرا شکافتن و پاره کردن شکم زنهای آبستن در هیچ حالتی حتی در حال جنگ جایز نیست، و قرار دادن شمشیر یعنی زور و قدرت سلاح به عنوان ملاک حاکم نیز خلاف ضرورت دین و سیره پیامبراسلام (ص) خواهد بود.

مرحوم مجلسی از کتاب فوق الذکر بدون ذکر سند موضوعات دیگری را از امام صادق (ع) و امام باقر(ع) نقل می‎کند که نیازی به ذکر آنها نیست، زیرا از آنچه نقل شد وضعیت سایر مطالب نقل نشده به خوبی روشن خواهد شد.

20 - روایت مرسله ابن حجاج از امام صادق (ع):

"قائم هنگام قیام وارد محلی در کوفه می‎شود به نام "رحبه" و با پای و دست خود به مکانی اشاره می‎کند و دستور می‎دهد آنجا را حفر نمایند. سپس از آن محل دوازده هزار زره و دوازده هزار شمشیر و دوازده هزار کلاهخود... بیرون می‎آورند، سپس دوازده هزار نفر از دوستان خود از عرب و عجم را فراخوانده و آن سلاحها را برای پوشیدن و حمل کردن تحویل آنان می‎دهد و سپس می‎گوید: هر کس را که چنین سلاحی با خود نداشته باشد بکشید..."."اذا قام القائم أتی رحبة الکوفة فقال برجله (ای اشار) هکذا و اوماء بیده الی موضع ثم قال: احفروا ههنا فیحفرون فیستخرجون اثنی عشر الف درع و اثنی عشر ألف سیف و اثنی عشر بیضة ... ثم یدعو اثنی عشر ألف رجل من الموالی (من العرب) والعجم فیلبسهم ذلک ثم یقول، من لم یکن علیه مثل ما علیکم فاقتلوه". (همان، ص 377، حدیث 179).

ناوبری کتاب