صفحه ۲۲

یهودیان و مسیحیان او را از فرزندان اسحاق و یعقوب (ع) می‎دانند؛ با این تفاوت که مسیحیان می‎گویند: وی همان عیسی بن مریم (ع) است که خداوند او را در آخرالزمان برای نجات بشریت زنده می‎گرداند، و یهودیان بر این گمانند که او هنوز به دنیا نیامده است، و مسلمانان همگی بر این اعتقادند که او از ذریه اسماعیل (ع) و نوادگان پیامبر اسلام (ص) و حضرت فاطمه (س) بوده و آیین وی اسلام است و براساس شریعت محمدی (ص) حکم می‎راند.

از میان مسلمانان، شیعه با استناد به منابع مورد قبول خود و دیگر مذاهب معتقد است که مهدی موعود(عج) از نوادگان امام حسین (ع) و فرزند امام حسن عسکری (ع) است که در سال 255 یا 256 و یا 258 هجری به دنیا آمده و دوازدهمین و آخرین وصی از اوصیای پیامبر(ص) - بنابر تصریح آن حضرت - می‎باشد، و دارای دو غیبت صغری و کبری است که پس از سپری شدن غیبت صغری (که حدود 69 سال بوده است) تاکنون در غیبت کبری به سر می‎برد. گروهی اندک از علمای اهل سنت نیز در این باره با شیعه هم عقیده اند؛ اما بیشتر اهل سنت معتقدند که وی هنوز متولد نشده و در آخرالزمان به دنیا خواهد آمد.

به هر حال میان مسلمانان و مسیحیان و یهودیان در اینکه در آخرالزمان هدایتگری خواهد آمد که جهانیان را از ظلم و ستم و گمراهی نجات می‎دهد اتفاق نظر است و در کیفیت و خصوصیات آن دچار اختلاف شده اند.

ناوبری کتاب