صفحه ۲۱۶

را خراب می‎کند و جنگجویان آنان را می‎کشد تا آنجا که خداوند راضی شود"."... فیضع فیهم السیف

ابی الجارود کسی است که از زبان امام محمدباقر(ع) به "سرحوب" نامگذاری شده؛ "سرحوب" نام شیطانی است نابینا که گفته می‎شود ساکن دریا می‎باشد. همچنین "کشی" روایاتی را نقل کرده که در بعضی از آنها از او به "کافر" و "کذاب" تعبیر شده است.جامع الرواة، ج 1، ص 339.

14 - روایت هروی (اباصلت) از امام رضا(ع) که از آن حضرت پرسید: چه می‎گویید در مورد حدیثی که از امام صادق (ع) نقل شده: "قائم هنگام قیام، فرزندان و نوادگان قاتلان حسین (ع) را می‎کشد؟" فرمود: "همین طور است". پرسیدم: پس معنای آیه شریفه: (و لا تزر وازرة وزر أخری)سوره فاطر، آیه 18. "هیچ کس بار گناه دیگری را متحمل نمی شود" چیست ؟ فرمود:

"خداوند در تمام گفته هایش صادق است. ذریه های قاتلان حسین (ع) به عملکرد پدران خود راضی هستند و به آن افتخار می‎کنند، و هر کس به کار دیگری راضی باشد مثل کسی است که آن کار را انجام داده است. و اگر کسی در مشرق دیگری را بکشد و کسی که در مغرب است به آن قتل راضی باشد نزد

ناوبری کتاب