صفحه ۲۱۵

12 - روایت ابی بصیر از امام محمدباقر(ع):

"قائم با امری جدید و کتابی جدید و سنتی جدید و قضاوتی جدید قیام می‎کند و بر اعراب سخت می‎گیرد و جز کشتن کاری نمی کند و کسی را باقی نمی گذارد..."."... یقوم بامر جدید و کتاب جدید و سنة جدیدة و قضاء (جدید) علی العرب شدید و لیس شأنه الا القتل لایستبقی أحدا...". (بحارالانوار، ج 52، ص 231، حدیث 96).

در سند این روایت ابن بطائنی قرار دارد، و ظاهرا همان "علی بن ابی حمزه بطائنی" است که از سران واقفیه بوده است و همه رجالیون او را تضعیف نموده اند. به علاوه متن روایت نیز با سیره پیامبر(ص) مخالف است.

روایت دیگری با سندی که ابن بطائنی نیز در آن قرار دارد با مضمونی قریب به مضمون روایت فوق توسط ابن حمید از ثمالی از امام محمدباقر(ع) نقل شده است؛ ولی جمله "و لایستبقی احدا" "کسی را باقی نمی گذارد" در آن نیست، و به جای "لایستتیب احدا" "توبه کسی را نمی پذیرد" "لایستنیب احدا"همان، ص 349، حدیث 99. آمده است یعنی کسی را برای کارهای خود نایب نمی گیرد.

13 - روایت ابی الجارود از امام محمدباقر(ع) در مورد کشتن فرقه بتریه "بتریه" یک دسته از زیدیه هستند که به کثیرالنواء منسوبند و او معروف به "ابتر" بوده است. (ادیان و مذاهب جهان، ج 1، ص 300). در کوفه توسط حضرت مهدی (عج)که فرمود:

"پس با شمشیر با آنان برخورد می‎کند و خانه و کاخهای آنان

ناوبری کتاب