صفحه ۲۱۳

8 - روایت مرسل بطائنی از امام صادق (ع):

"هنگام قیام قائم شمشیرها برای قتال وارد صحنه می‎شوند، و بر هر شمشیری نام مرد و پدرش نوشته شده است"."اذا قام القائم نزلت سیوف القتال علی کل سیف اسم الرجل و اسم ابیه". (همان، ص 356، حدیث 121).

این روایت علاوه بر وجود بطائنی در سند آن - که از سران واقفیه بوده - مرسل نیز می‎باشد.

9 - روایت ابی خدیجة از امام صادق (ع):

"همانا علی (ع) فرمود: من حق داشتم فراریان و زخمی های جبهه دشمن را بکشم ولی این کار را نکردم، زیرا به عاقبت اصحاب خود اندیشیدم که اگر زخمی شدند کشته نشوند؛ اما قائم این حق را دارد که فراریان و زخمی های دشمن را بکشد"."ان علیا قال: کان لی أن اقتل المولی و أجهز علی الجریح و لکن ترکت ذلک للعاقبة من اصحابی ان جرحوا لم یقتلوا و القائم له أن یقتل المولی و یجهز علی الجریح". (همان، ص 353، حدیث 110).

در سند این روایت نیز "محمدبن علی کوفی" واقع شده است که وصف حال او گذشت؛ علاوه بر اینکه مضمون آن با سیره پیامبراکرم (ص) هماهنگی ندارد.

10 - روایت حسن بن هارون از امام صادق (ع) در جواب سؤال معلی بن خنیس که پرسید آیا قائم بر خلاف سیره حضرت علی (ع) عمل می‎کند، فرمود:

"آری، علی (ع) با منت و گذشت عمل می‎نمود، چون

ناوبری کتاب