صفحه ۲۱۰

کشی در مورد ابی الجارود که اسم او "زیادبن منذر" است می‎گوید:

"مذموم لاشبهة فی ذمه و سمی سرحوبا باسم الشیطان..."منتهی المقال: ص 139، چاپ قدیم. "بدون شک مورد مذمت می‎باشد و به نام سرحوب که اسم شیطانی است نامگذاری شده است".

علاوه بر اینکه مضمون این روایت با سیره قطعی پیامبراکرم (ص) مخالف است؛ زیرا آن حضرت براساس آیه شریفه: (لا اکراه فی الدین)سوره بقره، آیه 256. (در دین اکراهی نیست) صاحب هیچ دینی را با زور و کشتن به اسلام دعوت نمی کردند.

و نیز با روایت جابر از امام باقر(ع) در تعارض است، که فرمودند:

"... و مهدی حکم می‎کند بین اهل تورات با تورات، و بین اهل انجیل با انجیل، و بین اهل زبور با زبور، و بین اهل قرآن با قرآن..."."... و یحکم بین اهل التوراة بالتوراة و بین أهل الانجیل بالانجیل و بین اهل الزبور بالزبور و بین اهل القرآن بالقرآن...". (الغیبة، نعمانی، ص 237).

از این روایت آزادی ادیان در زمان حکومت حضرت مهدی (عج) به خوبی استفاده می‎شود.

4 - روایت یحیی بن علاء رازی از امام صادق (ع):

"...مهدی زمین را پر از قسط و عدالت می‎کند همان گونه که پر از ظلم و جور شده بود. و آنقدر انسان می‎کشد که فرد

ناوبری کتاب