صفحه ۲۰۷

شباهت چهارم: محاکمه و قصاص دشمنان یهود و دشمنان شیعه

دیگر شباهتی که در نوشته مزبور مطرح شده این چنین است:

"مسیح مجعول یهود همه کسانی را که بر یهود ظلم و ستمی نموده اند محاکمه و قصاص می‎نماید، و امام زمان مجعول نیز همه کسانی را که بر شیعیانش ظلم نموده اند محاکمه و قصاص می‎نماید".

پاسخ:

در ضمن رد تفاوت چهارم، بطلان این نسبت به خوبی روشن شد؛ در هیچ روایت و کتاب شیعه چنین تعبیری که امام زمان (عج) دشمنان شیعه را محاکمه و قصاص می‎کند دیده نمی شود؛ بلکه آنچه در روایات شیعه وارد شده - که قبلا نمونه هایی از آن نقل شد - انتقام امام زمان (عج) از دشمنان خدا و رسول (ص) و ائمه (ع) می‎باشد، که ظالمین و ستمکاران هستند.

شباهت پنجم: کشتن دو سوم بشر

پنجمین شباهتی که گفته شده این است که:

"مسیح مجعول یهود دو سوم بشر را می‎کشد، و امام زمان مجعول روحانیت امامیه نیز دو سوم بشر را می‎کشد".

پاسخ:

مستند تشابه فوق بعضی روایات ضعیف شیعه و سنی است که به شرح زیر می‎باشد:

ناوبری کتاب