صفحه ۲۰۶

و در روایت دیگری از امام صادق (ع) مؤمن آل فرعون نیز از جمله آنان به شمار رفته است.همان، ج 52، ص 346، حدیث 92.

2 - در خطبه ای منسوب به حضرت علی (ع) آمده است:

"... تعداد اصحاب قائم - در ابتدای ظهور - سیصد و سیزده نفر می‎باشند که نه نفر آنان از بنی اسرائیل و هفتاد نفر از جن... می‎باشند"."... و عدة اصحابه ثلاثماءة و ثلاثة عشر منهم تسعة من بنی اسرائیل و سبعون من الجن...". (همان، ج 53، ص 86، حدیث 86).

شباهت سوم: شکنجه جثه های مخالفان یهود و مخالفان شیعه

شباهت دیگری که نویسنده مدعی شده این است که:

"مسیح مزعوم یهود بعد از قیام خودش جثه های گناهکاران را از قبرهایشان بیرون آورده تا یهودیان نظاره گر شکنجه آنها شوند؛ و امام زمان مزعوم نیز بنا به زعم جاعلانش جثه های یاران رسول الله را از قبرهایشان درآورده تا شکنجه نماید".

پاسخ:

این ادعا را نویسنده در تفاوت ادعایی پنجم خود مطرح نموده بود، و قبلا بطلان و بی اساس بودن آن را بیان کردیم.

ناوبری کتاب