صفحه ۲۰۵

همین حدیث را در کتاب "مصابیح" از "صحیح مسلم" و "بخاری" و نیز از "سیوطی" در "الجامع الصغیر (حرف الکاف)" نقل کرده است.مصابیح السنة، بغوی، ج 2، ص 380؛ من هوالمهدی، ص 99، به نقل از صحیح مسلم. ر.ک : منتخب الاثر، ج 1 تا 3، احادیث 153، 440، 757، 762، 763 و 1192.

اکنون از نویسنده جزوه سؤال می‎کنیم نظر شما در این مورد چیست ؟ یا می‎گویید: حضرت عیسی (ع) از دنیا رفته است و هنگام قیام حضرت مهدی (عج) زنده می‎شود و به او اقتدا می‎کند، و کلمه "نزول" در روایات متواتر فوق را بر این معنا حمل می‎نمایید؛ در این صورت زنده شدن بعضی اموات در زمان قیام حضرت مهدی (عج) را قبول کرده اید.

و یا اینکه مطابق ظواهر روایات ذکر شده می‎گویید: حضرت عیسی (ع) زنده است، چنانکه بسیاری از روایات شیعه نیز بر آن دلالت می‎کند؛ در این صورت چرا زنده بودن حضرت مهدی (عج) را بعید می‎دانید؟

علاوه بر آنکه زنده شدن بعضی مردگان در روایات شیعه منحصر به مردگان شیعه نیست، بلکه افرادی از امتهای قبل از اسلام را نیز شامل می‎شود؛ از جمله:

1 - مفضل بن عمر از امام صادق (ع) نقل می‎کند:

"هنگام قیام قائم بیست و هفت نفر مرد از پشت شهر کوفه با او قیام می‎کنند که پانزده نفر آنان از قوم موسی (ع)، ... هفت نفر از اهل کهف، یوشع بن نون، سلمان، ابودجانه انصاری، مقداد، مالک اشتر می‎باشند..."."یخرج مع القائم من ظهر الکوفة سبع و عشرون رجلا خمسة عشر من قوم موسی... و سبعة من اهل الکهف و یوشع بن نون و...". (بحارالانوار، ج 53، ص 90، حدیث 95).

ناوبری کتاب