صفحه ۲۰۴

منابع یهود می‎باشد؛ بلکه بنابر آنچه قبلا گفته شد این گونه پیشگویی ها در کتب عهدین نیز بوده که بعدا تحریف شده و یا به عمد بر مسیح مزعوم یهود تطبیق گشته است.

3 - روایات نزول حضرت عیسی (ع) و اقتدای او به حضرت مهدی (عج) در نماز را، علاوه بر کتب شیعه کتب معتبر اهل سنت نیز به صورت متواتر نقل نموده اند؛ نظیر:

"کتاب الفتن"،کتاب الفتن، ج 5، ص 200. "ینابیع المودة"،ینابیع المودة، ج 3، ص 345. "الدر المنثور"،الدر المنثور، ج 2، ص 243. "الحاوی للفتاوی"،الحاوی للفتاوی، ج 2، ص 222 و 223. "فیض القدیر"،فیض القدیر، المناوی، ج 5، ص 383. "مسند احمد"،مسند احمد حنبل، ج 4، ص 217. "المستدرک"،المستدرک علی الصحیحین، ج 4، ص 478. "سنن ابن ماجه"،سنن ابن ماجه، ج 2، ص 1361. "کنزالعمال"،کنزالعمال، ج 14، ص 581. "فتح الباری"فتح الباری، ابن حجر، ج 6، ص 358. و دهها کتاب دیگر.

بخاری از ابوهریره نقل می‎کند که پیامبر(ص) فرمود:

"چگونه هستید هنگامی که فرزند مریم نازل شود و امام شما از خود شما خواهد بود".

سپس بخاری در ذیل این حدیث می‎گوید:

"و این روایت صحیحی است که مورد اتفاق می‎باشد"."کیف انتم اذا نزل ابن مریم و امامکم منکم". (صحیح بخاری، ج 4، ص 143).

ناوبری کتاب