صفحه ۲۰۰

خواهد داشت، و هنگامی که آن پرچم را به اهتزاز در آورد هیچ مؤمنی نیست مگر اینکه دلش همچون پاره آهن خواهد شد"."کأنی بالقائم علی نجف الکوفه...لایبقی اهل بلاد الا و هم یرون انه معهم... فاذا هزها لم یبق مؤمن الا صار قلبه کزبر الحدید... ." (همان، ص 328، حدیث 48).

و در همان مأخذ آمده است:

"گویا من مشاهده می‎کنم یاران مهدی را که مشرق و مغرب زمین را احاطه کرده اند"."کأنی باصحاب القائم و قد احاطوا بما بین الخافقین...". (همان، ص 327، حدیث 43).

6 - روایت جابر جعفی از امام باقر(ع):

"... از جمله یاران مهدی نجبا و برگزیدگان مصر، ابدال و نخبگان شام و اخیار عراق می‎باشند..."."... فیهم النجباء من أهل مصر والابدال من أهل الشام والاخیار من أهل العراق...". (همان، ص 334، حدیث 64).

7 - روایت ابی ربیع شامی از امام صادق (ع):

"همانا هنگامی که قائم ما قیام کند خداوند چشم و گوش شیعیان ما را با مهدی چنان تقویت می‎کند که میان آنها و قائم پیک نخواهد بود. با آنها سخن می‎گوید، پس سخنش را می‎شنوند و او را می‎بینند، در حالی که او در مکان خویش است."."ان قائمنا اذا قام مد الله لشیعتنا فی أسماعهم و أبصارهم حتی

"برید" دوازده میل و هر میلی حدود دو کیلومتر است. و احتمال

ناوبری کتاب