صفحه ۱۹۸

خداوند مردی از عترت مرا بر می‎انگیزد... و سکنه زمین و آسمان از او راضی خواهند بود"."ینزل بأمتی فی آخرالزمان بلاء شدید حتی... لایجد المؤمن ملجأ یلتجأ الیه من الظلم فیبعث الله - عزوجل - رجلا من عترتی... یرضی عنه ساکن السماء و ساکن الارض...". (المستدرک، ج 4، ص 465؛ و چندین کتاب دیگر اهل سنت. ر.ک : منتخب الاثر، ج 3، ص 139، حدیث 1130).

روایات شیعه

1 - از امام باقر(ع) نقل شده است که فرمود:

"... و مردم مالیاتهای خود را از روی میل به دست خود تحویل مهدی خواهند داد"."... و یخرج الناس خراجهم علی رقابهم الی المهدی". (المحجة فیما نزل فی القائم الحجة، ص 83؛ و تفسیر عیاشی، ج 2، ص 61).

2 - روایت علی بن عاصم از امام باقر(ع):

"... هر مؤمنی که با خداوند میثاق ولایت را منعقد نموده باشد به حکومت مهدی راضی خواهد بود... و مهدی از تهامة [مکه ] قیام می‎کند..."."... یرضی بها کل مؤمن ممن قد اخذ الله میثاقه فی الولایة ... یخرج من تهامة ...". (بحارالانوار، ج 52، ص 310، حدیث 4).

3 - روایت حسن بن ثویر از پدرش از امام سجاد(ع):

"هنگامی که قائم ما قیام کند خداوند گرفتاریها و بلاها را از شیعیان ما دور می‎کند و دلهای آنان را همچون پاره های آهن قرار می‎دهد. و به یک مرد قدرت چهل مرد می‎دهد،

ناوبری کتاب