صفحه ۱۹۷

روز را آنقدر طولانی می‎کند تا مردی از اهل بیت من حکومت را به دست گیرد و کارهای سختی را انجام دهد و اسلام را در تمام زمین ظاهر سازد؛ و خداوند وعده اش تخلف نمی پذیرد"."...فاذا أراد الله أن یعید الاسلام عزیزا قصم کل جبار عنید وهو القادر علی ما یشاء أن یصلح امة بعد فسادها فقال (ص): یا حذیفة ! لو لم یبق من الدنیا الایوم واحد لطول الله ذلک الیوم حتی یملک رجل من اهل بیتی تجری الملاحم علی یدیه و یظهر الاسلام...". (الحاوی للفتاوی، ج 2، ص 221؛ و ر.ک : ینابیع المودة، ج 3، ص 391).

10 - مطابق روایت دیگری حضرت علی (ع) فرمود:

"هنگامی که قائم آل محمد قیام کند خداوند اهل شرق و غرب را برای او مجتمع می‎نماید..."."اذا قام قائم آل محمد جمع الله له أهل المشرق والمغرب...". ینابیع المودة، ج 3، ص 264، به نقل از جواهر العقدین).

11 - از امام باقر(ع) نقل شده است:

"مهدی روز عاشورا ظهور می‎کند... و خداوند شیعیانش را از اطراف به سوی او سوق می‎دهد و دنیا برای آنان تسلیم و هموار می‎شود..."."یظهر المهدی یوم عاشورا... و تصیرالله شیعته الیه من اطراف الارض تطوی لهم طیا حتی یبایعوه". (عقدالدرر، ص 134، حدیث 125).

12 - روایت ابی سعید خدری از پیامبراکرم (ص):

"در آخرالزمان بر امت من بلای شدیدی نازل می‎شود تا آنجا که مؤمن پناهگاهی که به آن پناه ببرد پیدا نمی کند؛ سپس

ناوبری کتاب