صفحه ۱۹۶

7 - روایت ابی سعید خدری از پیامبراکرم (ص):

"امت مهدی به سوی مهدی می‎شتابند همچون شتافتن زنبورهای عسل به سوی ملکه شان؛ و مهدی زمین را از عدالت پر می‎کند آن گونه که از ظلم و جور پر شده است. و وضع مردم [از نظر هدایت و تحقق عدالت ] همچون روز اولشان خواهد شد [یعنی زمان پیامبر اسلام (ص)]..."."یأوی الی المهدی أمته کما تأوی النحل الی یعسوبها یملا الارض عدلا کما ملئت جورا حتی یکون الناس علی مثل أمرهم الاول...". (الحاوی للفتاوی، ج 2، ص 237).

8 - از پیامبراکرم (ص) نقل شده است:

"به حکومت مهدی تمام اهل زمین و حتی اهل آسمان و نیز پرندگان در فضا و... راضی خواهند بود..."."یرضی بخلافته أهل السماء وأهل الارض والطیر فی الجو...". (الصواعق المحرقة، ص 164؛ و از کتب شیعه، ر.ک : کشف الغمة، ج 2، ص 481؛ اثبات الهداة، ج 3، ص 642، حدیث 15).

9 - روایت حذیفه از پیامبراکرم (ص):

"...هنگامی که خداوند اراده کرد اسلام را مجددا عزیز گرداند پشت هر جبار و ظالمی را می‎شکند. و او به هر چه بخواهد قادر است، و لذا می‎تواند امتی را پس از اینکه فساد آن را فراگرفته باشد اصلاح نماید. سپس پیامبر(ص) به حذیفه فرمود: اگر یک روز بیشتر از دنیا باقی نمانده باشد خداوند آن

ناوبری کتاب