صفحه ۱۹۳

شباهت های مسیح مزعوم یهود و امام زمان شیعه

نویسنده جزوه ذکرشده سپس به بیان تشابهات رفتار و کردار مسیح مزعوم یهود و امام زمان امامیه می‎پردازد و - به زعم خود - نتیجه گیری می‎کند که از تشابه آنچه در کتب یهود در مورد مسیح مزعوم ذکر شده و آنچه در کتب امامیه برای امام زمان نقل کرده اند، مطمئن می‎شویم که هردو یک منشاء داشته و آن روحانیت یهود و شیعه می‎باشند؛ این شباهتها از این قرار است:

شباهت اول: جمع نمودن یهودیان در بیت المقدس توسط مسیح و شیعیان در کوفه توسط امام زمان

نویسنده می‎گوید:

"مسیح مزعوم یهود بعد از ظهور خودش بنا به زعم آنها همه یهودیان را که در دنیا پراکنده اند در بیت المقدس جمع می‎کند، و امام زمان مزعوم نیز وقتی که بنا به زعم امامیه قیام می‎کند همه شیعیان را جمع نموده و محل اجتماعشان هم کوفه خواهد بود".

پاسخ

در این باره مناسب است به بعضی روایات منقول از طریق شیعه و سنی اشاره شود.

ناوبری کتاب