صفحه ۱۸۹

تفاوت نهم: تکمیل دین توسط امام زمان و اجرای آن توسط مهدی راستین

نویسنده آخرین تفاوت ادعایی بین امام زمان شیعه و مهدی موعود اهل سنت را چنین بیان می‎کند:

"دین اسلام کامل است و هیچ ربطی به آمدن و نیامدن مهدی ندارد، و هنگام آمدن هم چیزی به دین اضافه و یا کم نمی کند؛ اما امام زمان ساختگی امامیه وهمی بیش نیست...".

پاسخ

هیچ فرد شیعی نمی گوید اسلام ناقص است و حضرت مهدی (عج) آن را کامل می‎کند، بلکه شیعیان مطابق روایات منقول از طریق شیعه و سنی معتقدند اسلام کامل که توسط پیامبراسلام (ص) عرضه شد در طول تاریخ و بخصوص دوران غیبت، به خاطر عوامل مختلف که عمدتا ناشی از حکومتهای طاغوت و ظالم و یا احیانا افراد سوداگر یا کج فهم می‎باشد، بخشی از احکام آن رو به فراموشی یا تحریف رفته است و حضرت مهدی (عج) آنها را مجددا احیا می‎کند.

قبل از این به روایات اهل سنت که بر تجدید حیات دین اسلام توسط حضرت مهدی (عج) دلالت می‎کند، اشاره شد.فصل چهارم همین کتاب.

ناوبری کتاب