صفحه ۱۸۷

و سند بعضی دیگر مرسل می‎باشد، یعنی بدون ذکر سند نقل شده است؛ مانند روایت هایی که مربوط است به خراب کردن مساجد چهارگانه، و بردن مقام حضرت ابراهیم (ع) به جای اول آن توسط حضرت مهدی (عج).همان، ص 338 و 339. علاوه بر اینکه در بعضی از این روایات جمله ای نامأنوس و نامفهوم وجود دارد، نظیر جمله: "... یورث الاخ أخاه فی الاظلة" [ - از جمله کارهای حضرت مهدی (عج) این است که - ارث برادر را از برادر در أظلة قرار می‎دهد.] در پاورقی بحارهمان، ص 309. آمده است: مراد از "اظلة" عالم اشباح و ارواح است که قبل از این عالم می‎باشد.

یادآوری می‎شود روایت مذکور در کتاب اعتقادات صدوق از امام صادق (ع) به این شکل نقل شده است: "خداوند دو هزار سال پیش از خلق ابدان، در "اظلة" (عالم اشباح) بین ارواح ایجاد اخوت نمود، پس هرگاه قائم ما قیام نمود کسی که در عالم اظلة با دیگری برادر بوده از او ارث می‎برد نه آنکه در دنیا با ولادت (از یک پدر و مادر) برادر کسی می‎باشد."ان الله آخی بین الارواح فی الاظلة قبل أن یخلق الابدان بألفی عام، فلو قد قام قائمنا اهل البیت لورث الاخ الذی أخی بینهما فی الاظلة ولم یرث الاخ من الولادة". (الاعتقادات، شیخ صدوق، ص 48). لازم به ذکر است معنای روایت با نقل صدوق هرچند نامأنوس و نامفهوم نمی باشد، و لکن با روایات متواتری که دلالت می‎کند بر اینکه حضرت مهدی (عج) بر اساس قرآن و سنت پیامبر(ص) عمل و حکم می‎کند مخالف می‎باشد.

ناوبری کتاب