صفحه ۱۸۴

صاحب شریعت بوده اند مثل پیامبران اولواالعزم، یا آنهایی که پیرو شریعت پیامبر سابق برخود بوده اند - نزد همه مسلمانان و حضرت مهدی (عج) دارای احترام و قداست هستند.

علت اینکه در بعضی روایات گفته شده حضرت مهدی (عج) همچون داود(ع) و سلیمان (ع) بدون بینه قضاوت می‎کند و یا به علم خود عمل می‎کندبحارالانوار، ج 52، ص 320، حدیث 24 و 25. شاید این باشد که حکومت حضرت مهدی (عج) از نظر گستردگی و مسخرشدن عوامل طبیعی و اجتماعی و امدادهای الهی و غیبی برای او، شباهت زیادی به حکومت حضرت داود(ع) و سلیمان (ع) دارد، همان طور که عوامل طبیعی و انسانی و نیز غیرطبیعی در بین پیامبران بیش از همه در اختیار این دو پیامبر قرار گرفت.

بنابراین اگر در کتب یهود حضرت داود(ع) به عنوان الگو و سمبل حکومت و قضاوت قرار گرفته و در روایات اسلامی نیز بعضی از خصوصیات حکومت حضرت مهدی (عج) شبیه حاکمیت حضرت داود(ع) و سلیمان (ع) شمرده شده است، دلیل بر این نیست که امام زمان مورد نظر امامیه از تلمود یهود گرفته شده است؛ طبق این استدلال باید نویسنده بگوید: شریعت اسلام نیز برگرفته از ادیان و شرایع حضرت ابراهیم (ع)، موسی (ع) و عیسی (ع) است.

در ارتباط با پاسخ به این شبهه نیز در فصل ششم درباره پیشگویی ها و بشارتهای مربوط به حضرت مهدی (عج) از کتابهای ادیان گذشته نکاتی ذکر خواهد شد.

ناوبری کتاب