صفحه ۱۸۳

ابراهیم (ع)، موسی (ع) و عیسی (ع) آمده است: (و ما جعل علیکم فی الدین من حرج ملة أبیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین من قبل)سوره حج، آیه 78. "- خداوند - در دین حرج و مشقتی برای شما قرار نداد، یعنی دین پدر شما ابراهیم (ع)؛ و او [خداوند] از پیش شما را مسلمان نام گذاشت". مقصود از دین در این آیه همان دین اسلام است، و در عین حال به آن "ملة ابراهیم" یعنی دین ابراهیم اطلاق گردیده است.

و نیز آیه شریفه: (شرع لکم من الدین ما وصی به نوحا والذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی)سوره شوری، آیه 13. "- خداوند - برای شما آنچه را به نوح سفارش نمود به عنوان دین تشریع کرد و بر تو نیز همان را وحی کردیم و همچنین آنچه را به ابراهیم (ع) و موسی (ع) و عیسی (ع) سفارش نمود". که صریح است در اینکه دین تشریع شده برای مسلمانان همان دینی است که برای ابراهیم (ع) و موسی (ع) و عیسی (ع) تشریع شده است، با اینکه می‎دانیم در اسلام احکام و معارف ویژه و کاملتری وجود دارد که متناسب با زمان خود می‎باشد و در ادیان گذشته نبوده است.

دوم: شباهت رفتار حضرت مهدی (عج) با سایر پیامبران

روایات متعددی - که قبلا به آنها اشاره شد - دلالت می‎کند بر اینکه مشابهت هایی در سنت و روش پیامبرانی همچون ابراهیم (ع)، موسی (ع)، عیسی (ع)، ایوب (ع) و یوسف (ع) با رفتار حضرت مهدی (عج) وجود دارد؛ پس چرا نویسنده ادعا نکرده است حضرت مهدی (عج) پیرو آیین آنان می‎باشد؟ با اینکه همه پیامبران الهی - اعم از آنهایی که

ناوبری کتاب