صفحه ۱۸۰

بنابر آنچه بیان شد معلوم گشت شیعه هرگز معتقد به آنچه نویسنده می‎گوید نیست، بلکه حضرت مهدی (عج) را در رفتار و کردار هم خوی پیامبراکرم (ص) می‎داند.

تفاوت ششم: آبادانی مساجد توسط مهدی حقیقی و تخریب آنها توسط امام زمان

ادعای نویسنده در این رابطه چنین است:

"مهدی راستین مساجد را آباد می‎کند اما امام زمان جعلی مساجد را خراب می‎کند، و این تخریب از مسجدالحرام و خانه کعبه و مسجدالنبی آغاز می‎گردد".

پاسخ

مستند این ادعا چند روایت ضعیف می‎باشد:

1 - ابوبصیر از امام صادق (ع) نقل می‎کند:

"قائم مسجدالحرام و مسجدالرسول را خراب می‎کند تا آنها را به وضعیت اصلی که داشتند برگرداند، و خانه کعبه را نیز به موضع خود برمی گرداند و آن را بر اساس خود بنا می‎کند..."."القائم یهدم المسجد الحرام حتی یرده الی أساسه و مسجد الرسول الی أساسه و یرد البیت الی موضعه و أقامه علی أساسه...". (بحارالانوار، ج 52، ص 332، حدیث 57)؛ روایت دیگری نیز قریب به همین مضمون در صفحه 338، حدیث 80 از کتاب ارشاد به صورت مرسل از امام صادق (ع) نقل شده که علاوه بر مرسل بودن گمان می‎رود این روایت با روایت ذکر شده در متن یکی باشد.

در سند این روایت "علی بن ابی حمزه بطائنی" قرار دارد که از سران واقفیه است، او - چنانکه قبلا گذشت - پولهای قابل توجهی را که به وکالت امام موسی بن جعفر(ع) از مردم گرفته بود پس از شهادت ایشان - به ادعای غیبت آن حضرت - به امام رضا(ع) مسترد نکرد و به دنبال آن فرقه واقفیه به وجود آمد.

2 - در روایت دیگری از ابوبصیر بدون انتساب آن به امام صادق (ع) آمده:

"هنگامی که قائم قیام نمود وارد کوفه می‎شود و دستور خراب کردن مساجد چهارگانه را صادر می‎کند تا آنها را برساند به جایی که در اصل به آن وضع بوده اند..."."اذا قام القائم دخل الکوفة و امر بهدم المساجد الاربعة حتی یبلغ أساسها...". (بحارالانوار، ج 52، ص 333، ح 61).

ناوبری کتاب