صفحه ۱۷۹

این روایت را مرحوم مجلسی از علل الشرایع از ماجیلویه از عمویش و او از برقی و او از پدرش و او از محمد بن سلیمان و او از داود بن نعمان و او از عبدالرحیم قصیر از امام باقر(ع) نقل می‎کند.

"ماجیلویه" موثق است اما عموی او ناشناخته است. مراد از برقی هم "احمد بن محمد بن خالد برقی" است که در "خلاصه" و "فهرست" و "رجال کشی" گفته شده از افراد ضعیف روایت های زیادی نقل می‎کند و به روایات بی سند اعتماد می‎نماید، و ابن غضائری گفته است: اهل قم او را به خاطر کسانی که از آنان روایت نقل کرده است ملامت کرده اند؛جامع الرواة، ج 1، ص 63. و "محمد بن سلیمان بصری (یا دیلمی)" نیز متهم به غلو می‎باشد؛منتهی المقال، چاپ قدیم، ص 274. و "عبدالرحیم قصیر"همان، ص 176. نیز توثیق نشده است.

بنابراین سند روایت ضعیف و غیرقابل اعتماد است، متن روایت نیز مخالف روایاتی است که حضرت مهدی (عج) را در خلق و صفات و سیره عملی همچون پیامبر اسلام (ص) و نیز دارای ویژگی هایی از پیامبرانی چون ابراهیم (ع)، یوسف (ع)، ایوب (ع)، موسی (ع) و عیسی (ع) توصیف می‎نماید.

پیامبر اسلام (ص) به نص قرآن مجید "رحمة للعالمین" بود؛ چگونه آخرین خلیفه او به جای رحمت، نقمت برای جهانیان می‎باشد؟ علاوه بر این، پیامبر رحمت در اجرای حدود الهی میان خویشاوندان خود و سایر مسلمانان تفاوتی نمی گذاشت؛ و اگر عایشه مستحق حد می‎بود به طور قطع پیامبر(ص) از اجرای آن کوتاهی نمی کرد.

ناوبری کتاب