صفحه ۱۷۷

در خلاصه و نجاشی و کشی در کتابهای خود گفته اند: "مذمت هایی در مورد او از امام عسکری (ع) نقل شده است".جامع الرواة، ج 1، ص 74. و همین طور علامه در "خلاصه" و استرآبادی در "الرجال الوسیط" گفته اند: "به نظر ما روایت او مورد قبول نیست".جامع الرواة، ج 1، ص 74.

روایت پنجم - اسحاق بن عمار از امام صادق (ع) چنین نقل می‎کند:

"...سپس قائم آن دو نفر را در حالی که تر و تازه هستند از قبر خارج می‎کند و مورد لعنت قرار می‎دهد و از آنان اظهار برائت می‎نماید و سپس آنان را به صلیب و دار می‎کشد و بعدا پایین می‎آورد و می‎سوزاند و خاکستر آنان را در هوا پخش می‎کند..."."... ثم یخرجهما غضین رطبین فیلعنهما و یتبرأ منهما و یصلبهما ثم ینزلهما و یحرقهما ثم یذریهما فی الریح". (بحارالانوار، ج 52، ص 386، حدیث 201).

این روایت را مرحوم مجلسی در بحار از کتاب غیبت سید علی بن عبدالحمید بدون ذکر سند آن از اسحاق بن عمار نقل می‎کند.

"اسحاق بن عمار" گرچه فطحی است اما مورد اطمینان است؛منتهی المقال، چاپ قدیم، ص 51. ولی از سند کتاب فوق و واسطه های آن تا مرحوم مجلسی اطلاعی در دست نیست و در نتیجه روایت مرسل است و نمی توان به آن اعتماد کرد.

دوم: حد زدن بر عایشه

مستند نویسنده جزوه در مورد "حد زدن بر عایشه توسط حضرت مهدی" روایت عبدالرحیم قصیر است که می‎گوید:

ناوبری کتاب