صفحه ۱۷۶

و وارد مدینه می‎گردد "لات" و "عزی" را می‎سوزاند..."."انی لارجو أن تکون القائم من أهل بیت محمد الذی یملا الارض قسطا و عدلا کما ملئت ظلما و جورا... فاذا دخل المدینة أخرج اللات و العزی فأحرقهما". (بحارالانوار، ج 52، ص 283، حدیث 10). ["لات" و "عزی" اشاره است به همان دو نفر که بشیر نبال در روایت قبلی نقل کرده است.]

در سند این روایت "سنانی" قرار دارد که مجهول الحال می‎باشد، و "أسدی" است که مشترک بین سه نفر است که دونفر آنان غیر موثق هستند، و در این صورت مورد اعتماد نخواهد بود.منتهی المقال، چاپ قدیم، ص 254.

روایت چهارم - مفضل از امام صادق (ع) از پیامبراکرم (ص) نقل کرده است:

"هنگامی که به معراج برده شدم خداوند به من مسائلی را وحی کرد... و از جمله اینکه: این قائم همان است که حلال مرا حلال و حرام مرا حرام می‎کند و به دست او از دشمنان خود انتقام می‎گیرم... . سپس پیامبر(ص) فرمود: آنگاه "لات" و "عزی" را در حالی که تر و تازه هستند از قبر خارج نموده و آنان را می‎سوزاند"."لما أسری بی اوحی الی ربی... و هذا القائم الذی یحل حلالی و یحرم حرامی و به أنتقم من اعدائی... فیخرج اللات و العزی طریین فیحرقهما...". (بحارالانوار، ج 52، ص 379، حدیث 185).

در سند این روایت "احمد بن هلال" قرار دارد که جامع الرواة به نقل از "فهرست" شیخ او را غالی و متهم در دین به شمار آورده و علامه

ناوبری کتاب