صفحه ۱۷۳

هرچند شیخ مفید "مفضل بن عمر" را مدح کرده و می‎گوید: "او از شیوخ اصحاب امام صادق (ع) و از ثقات فقهای صالح می‎باشد".الارشاد، شیخ مفید، ج 2، ص 216. ولی نجاشی در رجال خود او را "فاسد المذهب، مضطرب الروایة و غیرقابل اعتماد" خوانده است.رجال نجاشی، ص 416. و علامه در "خلاصه" نقل کرده که او در مذهب خطابی خطابیه فرقه ای بودند معاصر با امام صادق (ع) و معتقد به امامت ابی الخطاب، که عقاید انحرافی نیز داشتند؛ از جمله اینکه: الف - امامان پیامبر می‎باشند و سپس به حد خدایی می‎رسند... و اینکه امام صادق (ع) همان خداوند است که به شکل انسان در این عالم دیده می‎شود. ب - به هر مؤمنی وحی می‎شود. ج - به انسانها پس از رسیدن به حد کمال نمی توان گفت می‎میرند، بلکه به عالم ملکوت منتقل می‎شوند. د - اموات هر روز و شب دیده می‎شوند... . ر.ک : توضیح المقال فی علم الرجال، ص 214. و در کلام متهافت است.خلاصة الاقوال، ص 407.

و نیز علامه در "خلاصه" ضمن تصریح بر فاسدالمذهب و غیرقابل اعتماد بودن او گفته است:

"غلات چیزهای زیادی را در روایات منسوب به او اضافه کرده اند، و لذا نقل و نوشتن روایات او جایز نیست."

همچنین کشی از حماد بن عثمان نقل کرده است که امام صادق (ع) در رابطه با قضیه ای به مفضل با تعبیر "یا کافر"، "یا مشرک" خطاب نمودند. و نیز مطابق روایتی، حجربن زائدة و عامربن جزاعه اسدی به امام صادق (ع) گفتند: "مفضل می‎گوید: ارزاق بندگان خداوند در دست

ناوبری کتاب