صفحه ۱۷

پیش گفتار:

اخیرا جزوه ای تحت عنوان "مهدی موعود یا مهدی موهوم" برای سایت اینترنتی حضرت آیت الله العظمی منتظری دامت برکاته ارسال شده است. جزوه مذکور ردی بر پاسخ آیت الله العظمی منتظری به سؤالهای آقای دکتر مسعود امید از نیویورک در رابطه با اثبات وجود امام زمان (عج) می‎باشد.

جهت اطلاع بیشتر خوانندگان محترم متن کامل سؤالهای آقای دکتر امید در رابطه با امام زمان (عج) همراه با پاسخ حضرت آیت الله العظمی منتظری، در پایان این نوشتار خواهد آمد.

نویسنده جزوه مزبور ابتدا مقدمه ای تحت عنوان: "تردید در فرضیه امام زمان و تفاوت بزرگ آن با مهدی موعود" آورده، که در آن به دو موضوع پرداخته است:

1 - صفات مسیح منتظر و موعود یهودیان

2 - صفات و رفتار امام زمان و تشابه آن با اعمال مسیح مزعوم یهود.

نامبرده در خلال نوشته خود نیز تفاوتهای نه گانه ای را بین امام زمان شیعه با مهدی موعود اهل سنت ادعا می‎کند؛ همچنین با استناد به بعضی از کتابهای یهود مثل تلمود و تورات شباهت های هفت گانه ای را بین مسیح مزعوم یهود و امام زمان شیعه ارائه می‎دهد و نتیجه می‎گیرد که ریشه اعتقاد به امام زمان شیعیان همان نوشته های یهود می‎باشد.

ناوبری کتاب