صفحه ۱۶۹

نمودید؛ آنگاه از این اموال آنقدر به مردم می‎بخشد که احدی پیش از او چنین بخششی نکرده است...".همان، ج 51، ص 29.

3 - پیامبر(ص) می‎فرماید:

"اسم آخرین امام اسم من است و پس از ظهورش زمین را پر از عدل می‎کند همان گونه که پر از ظلم و جور شده است؛ و اموال و دارایی ها روی هم انباشته [و نزد او می‎باشد] و هر کس به او مراجعه نمود و مالی طلب نمود او عطا می‎کند".همان، ج 52، ص 379.

4 - و از امام باقر(ع) نقل شده است:

"قائم از اهل بیت مرا هر صاحب درد و مشکلی و یا دارای ضعفی درک نمود، درد او رفع و ضعف او به قوت تبدیل می‎شود".همان، ص 335.

همین تعبیرات و مشابه آن در روایات اهل سنت نیز وجود دارد که نیازی به نقل آنها نیست؛ برای تفصیل بیشتر به کتاب "المهدی" نوشته آیت الله سید صدرالدین صدر(ره) مراجعه شود.المهدی، ص 93.

تنافی مضامین روایات فوق با آنچه به آن حضرت در بعضی روایات مورد بحث نسبت داده شده است واضح است.

از سوی دیگر مطابق بعضی روایات امام باقر(ع) فرمود:

"... حضرت مهدی (عج) تورات و سایر کتابهای آسمانی قبل از اسلام را از غاری در انطاکیه خارج می‎کند و سپس بین اهل تورات با تورات، و اهل انجیل با انجیل، و اهل زبور با

ناوبری کتاب