صفحه ۱۶۸

3 - امام صادق (ع) فرمود:

"... به خدا قسم قائم ما عدالت را همچون گرما و... به کنج خانه های مردم می‎برد...".همان، ص 362.

4 - امام باقر(ع) فرمود:

"... قائم همانند رسول الله با عدالت با مردم روبرو می‎شود...".همان، ص 381.

بدیهی است تحقق قسط و عدالت و تقسیم اموال به طور مساوی بین مردم توسط حضرت مهدی (عج) با مضمون روایاتی که دلالت می‎کند بر ظلم به طایفه خاصی، سازگار نخواهد بود.

در روایت - علاوه بر تحقق عدالت و قسط توسط حضرت قائم (عج) در بین مردم - کارهای دیگری نیز همچون جود و بخشش های فوق العاده نسبت به مردم و نیز رفع هر گونه ناراحتی و ضعف از مردم به آن حضرت نسبت داده شده است؛ از جمله:

1 - حضرت رضا(ع) فرمود:

"... قائم برای همه مؤمنین موجب رحمت و برای کافرین موجب عذاب می‎باشد".همان، ج 52، ص 322.

2 - امام باقر(ع) فرمود:

"... تمام اموال دنیا - آنچه روی زمین ظاهر است و آنچه در داخل زمین می‎باشد - نزد مهدی ما جمع می‎شود، و سپس به مردم می‎گوید: بیایید به سوی آنچه به خاطرش از ارحام خود قطع شدید و خونها ریختید و بر محرمات خدا تجاوز

ناوبری کتاب