صفحه ۱۶۷

روایت هشتم نیز به خاطر "رفید" ضعیف می‎باشد.

در سند روایت نهم "محمدبن عبدالله بن زراره" قرار دارد، گرچه وی مورد اختلاف است و علامه تا حدودی او را توثیق نموده اما شهید ثانی او را غیرموثق دانسته است.جامع الرواة، ج 2، ص 141.

روایت دهم نیز به خاطر "ابن بطائنی" ضعیف است، که همان "علی ابن ابی حمزه بطائنی" است.

یادآور می‎شود که اگر بر فرض سند این روایات مورد قبول باشد اما توان مقابله با نص صریح قرآن و سنت قطعی پیامبر(ص) را ندارد.

نکته پنجم - علاوه بر آنچه ذکر شد یادآوری می‎شود تصویری که در روایات متواتر شیعه و سنی از مهم ترین کار حضرت مهدی (عج) ارائه شده است بسط کامل عدالت و قسط است در روی زمین پس از اینکه زمین پر از ظلم و جور شده است.منتخب الاثر، ج 2، ص 222 به بعد. این مضمون علاوه بر روایت معروف و متواتر: "یملا الارض قسطا و عدلا کما ملئت ظلما و جورا" به تعبیرات دیگری نیز وارد شده است؛ از جمله:

1 - حضرت رضا(ع) فرمود:

"آن حضرت ترازوی عدالت را بین مردم قرار می‎دهد، پس هیچ کس به دیگری ظلم نخواهد کرد".بحارالانوار، ج 52، ص 322.

2 - امام باقر(ع) فرمود:

"هرگاه قائم ما اهل بیت قیام نمود اموال را مساوی تقسیم می‎کند و به عدالت در بین مردم عمل می‎نماید...".همان، ص 351.

ناوبری کتاب