صفحه ۱۶۳

رکن و مقام با او بر اساس کتابی جدید بیعت می‎کنند و او در مورد اعراب شدید و خشن است. سپس فرمود: وای به حال اعراب از شری که بر ایشان نزدیک می‎باشد"."... والله لکأنی انظر الیه بین الرکن والمقام یبایع الناس علی کتاب جدید علی العرب شدید و قال: ویل للعرب من شر قد اقترب". (همان، ص 294، حدیث 42).

نکاتی درباره روایات فوق

نکته اول - از روایات متواتر بین شیعه و سنی فهمیده می‎شود حضرت مهدی (عج) به کتاب خدا و سیره پیامبراکرم (ص) عمل می‎کند؛ و در این دو نه تنها نژاد، جنس، قومیت و... مطرح نیست بلکه ملاک در آن ارزشهایی همچون: ایمان، عمل صالح، تقوا، علم و جهاد می‎باشد؛ قرآن صریحا می‎فرماید: (ان أکرمکم عندالله اتقیکم)سوره حجرات، آیه 13. "همانا گرامی ترین شما نزد خداوند با تقواترین شما می‎باشد".

تفسیر درالمنثور در ذیل همین آیه شریفه از پیامبراکرم (ص) نقل می‎کند که در خطبه وداع در ایام تشریق فرمودند:

"ای مردم آگاه باشید که خدای شما یکی است. آگاه باشید که پدر شما یکی است. آگاه باشید که هیچ عربی بر عجم و هیچ عجمی بر عرب و نیز هیچ سیاه پوستی بر سرخ پوست ... برتری و فضیلت ندارد مگر به تقوا..."."یا ایها الناس، ألا ان ربکم واحد، ألا ان اباکم واحد، الالا فضل لعربی علی عجمی و لا لعجمی علی عربی و لا لأسود علی أحمر... الابالتقوی...". (تفسیر المیزان، ج 18، ص 334، به نقل از تفسیر در المنثور).

ناوبری کتاب