صفحه ۱۶۲

8 - روایت دیگر رفید از امام صادق (ع)، که آن حضرت به رفید فرمود:

"ای رفید چگونه هستی وقتی اصحاب قائم را مشاهده کنی که خیمه های خود را در مسجد کوفه برپا می‎دارند، سپس قائم برنامه ای جدید را که برای اعراب شدید است ارائه می‎دهد". رفید گفت: پرسیدم: فدایت شوم آن برنامه چیست ؟حضرت فرمود: "کشتن...؛ همانا علی بن ابی طالب با جفر ابیض که همان گذشت و کف از دشمن است عمل می‎کرد، زیرا او می‎دانست که در آینده نزدیکی شیعیانش مغلوب دشمنان می‎شوند؛ اما قائم مطابق با جفر احمر که همان کشتن است عمل می‎کند، زیرا او می‎داند که شیعیانش شکست نخواهند خورد"."یا رفید کیف انت اذا رأیت اصحاب القائم قد ضربوا فساطیطهم فی مسجد الکوفة ثم اخرج المثال الجدید علی العرب شدید". قال: قلت: جعلت فداک ما هو؟ قال: "الذبح ... ان علیا سار بما فی الجفر الابیض و هو الکف و هو یعلم انه سیظهر علی شیعته من بعده و ان القائم یسیر بما فی الجفر الاحمر و هو الذبح و هو یعلم أنه لایظهر علی شیعته". (همان، ص 318، حدیث 18).

9 - روایت حارث بن مغیره و ذریح المحاربی از امام صادق (ع):

"بین ما و اعراب جز کشتن چیزی نخواهد بود"؛ و با دست خود اشاره به حلقشان کردند."ما بقی بیننا و بین العرب الا الذبح و أو ماء بیده الی حلقه". (همان، ص 349، حدیث 101).

10 - روایت ابوبصیر از امام صادق (ع):

"...به خدا سوگند گویا مشاهده می‎کنم قائم را که مردم بین

ناوبری کتاب