صفحه ۱۶۰

مستند به چند روایت واحد و ضعیف السند می‎باشد که در ذیل به آنها اشاره می‎شود:

1 - روایت رفید از امام صادق (ع):

"...قائم با اعراب شدید و تند خواهد بود...""... علی العرب شدید...". (بحارالانوار، ج 52، ص 318، حدیث 18).

2 - روایت حسن بن علی بن ابی حمزه بطائنی از امام صادق (ع) که فرمود:

"...هرگاه قائم قیام نمود بین او و اعراب و قریش جز شمشیر نخواهد بود و جز شمشیر از آنان نمی گیرد..."."... اذا خرج القائم لم یکن بینه و بین العرب و قریش الا السیف، ما یأخذ منها الا السیف...". (الغیبة، نعمانی، ص 234، حدیث، 21 و قریب به همین مضمون در عقدالدرر، ص 287، حدیث 346 و 347).

3 - روایت ابی حمزه ثمالی از امام باقر(ع):

"قائم قیام نمی کند مگر... با شمشیر برنده ای بین اعراب و اختلاف شدیدی بین مردم..."."لایقوم القائم الاعلی... سیف قاطع بین العرب واختلاف شدید بین الناس". (الغیبة، نعمانی، ص 235، حدیث 22).

4 - روایت موسی الابار از امام صادق (ع):

"از اعراب پرهیز کن، زیرا برای آنها خبر بدی هست؛ آگاه باش که حتی یک نفر از اینها با قائم قیام نمی کند"."اتق العرب فان لهم خبر سوء أما انه لم یخرج مع القائم منهم واحد". (بحارالانوار، ج 52، ص 333، حدیث 62).

5 - روایت علی بن ابی حمزه از ابوبصیر ضمن حدیثی از امام صادق (ع) که فرمود:

ناوبری کتاب