صفحه ۱۵۹

"...آگاه باشید که اوست انتقام گیرنده از ظالمین... اوست طلب کننده خونهای اولیای خداوند..."."... ألا انه المنتقم من الظالمین... ألا انه مدرک بکل ثار لاولیاء الله...". (الاحتجاج، طبرسی، ج 1، ص 80).

در این روایات تعبیر انتقام از دشمنان خدا و دشمنان ائمه (ع) و یا امام حسین (ع) وارد شده است؛ و در هیچ کدام زنده کردن مردگان و گرفتن انتقام از آنان وارد نشده است. و اصولا انتقام از دشمن خدا و ائمه (ع) به ناکام گذاشتن او در نیل به اهدافش می‎باشد، و با ظهور حضرت مهدی (عج) پس از خروج دجال و تقویت آیین شرک و کفر و ظلم - که همان هدف دیرینه دشمنان خدا و پیامبران و ائمه (ع) است - ریشه های کفر و ظلم از زمین برچیده خواهد شد، و این یکی از بالاترین و بهترین انتقامها از دشمنان خدا و قاتلان امام حسین (ع) و سایر شهدای راه حق و عدالت خواهد بود.

البته رجعت بنابر اعتقاد شیعه و بازگشتن دو دسته از مردم به دنیا، یعنی اولیاء و اعداء خداوند، و معذب شدن اعداءالله به عذاب أدنی توسط اولیای خداوند نحوه دیگری از انتقام خواهد بود؛ که در روایات متعددی نسبت به آن تأکید شده است و امری محال یا مخالف ضرورت عقل و دین نیز نمی باشد.

روایات کراهت آن حضرت از اعراب

قسمت دیگر ادعای نویسنده مبنی بر اینکه:

"... امام زمان مجعول روحانیت چنان از اعراب و مخصوصا از قریش کراهت داشته که در میان پیروانش از آنها کسی وجود ندارد...".

ناوبری کتاب