صفحه ۱۵۷

پاسخ

این ادعا هم کذب و افترایی دیگر به روحانیت شیعه است؛ زیرا در هیچ کتاب روایی یا اعتقادی شیعه که قابل ذکر و مورد تأیید باشد چنین ادعایی نشده که امام زمان (عج) برای یاری و کمک روحانیت و یا حتی خصوص شیعه ظهور می‎کند. کافی است کتابهای روایی معروف شیعه ملاحظه شود تا معلوم گردد آنها - همچون کتابهای اهل سنت - همگی کار اصلی امام زمان (عج) را با این جمله: "یملا الارض قسطا و عدلا کما ملئت ظلما و جورا" بیان کرده اند.

روایات انتقام حضرت مهدی (عج) از مردگان

و اما نسبت انتقام از دیگران یا مردگان به آن حضرت شاید منشاء آن روایات زیر باشد که به تعابیر مختلف وارد شده است:

1 - روایت مفضل بن عمر از امام صادق (ع) از پیامبراکرم (ص):

"وقتی من به معراج برده شدم خداوند به من وحی نمود... و در مورد قائم گفت: به دست او از دشمنانم انتقام می‎گیرم... و اوست که دلهای شیعیانت را از جور و ظلم ظالمین، منکرین و کافرین نجات و شفا خواهد داد..."."لما أسری بی الی السماء أوحی الی ربی... و هو الذی یشفی قلوب شیعتک من الظالمین والجاحدین والکافرین...". (کمال الدین، ج 1، ص 252)

2 - روایت جارود بن منذر از پیامبراکرم (ص):

"در معراج از سوی خداوند به من وحی شد: این حجت ها

ناوبری کتاب