صفحه ۱۵۶

و معلوم است که خروج آن حضرت نیز از سرداب نخواهد بود، بلکه در روایات شیعه چنین آمده است:

1 - "مهدی (عج) بین رکن و مقام ظاهر می‎شود"."یظهر بین الرکنین". (الغیبة، نعمانی، ص 275).

2 - "در حالی که پشت خود را به خانه کعبه کرده است ظاهر می‎شود"."أسند ظهره الی الکعبة". (کمال الدین، ص 331).

3 - "در حالی که پشت مقام ابراهیم (ع) می‎باشد ظاهر می‎شود"."فیؤتی و هو خلف المقام". (الغیبة، نعمانی، ص 263).

4 - "مهدی (عج) از شهری در یمن به نام "کرعه" ظاهر می‎شود"."یخرج المهدی من قریة یقال لها کرعة (الیمن)". (کشف الغمة، ج 2، ص 269).

5 - "از محلی به نام "تهامه" خارج می‎شود"."یخرج من تهامة". (بحارالانوار، ج 52، ص 310)

6 - "قائم آل محمد(عج) از حجاز به سوی شما خواهد آمد"."انحدر علیکم قائم آل محمد من الحجاز". (اثبات الوصیة، مسعودی، ص 226).

تفاوت چهارم: ظهور برای نصرت اسلام یا انتقام از مردگان و اعراب ؟

نویسنده جزوه ادعا می‎کند که:

"مهدی حقیقی مورد اشاره در احادیث برای کمک و نصرت اسلام و مسلمین خواهد آمد و بین نژادها تفاوت قائل نمی شود؛ اما امام زمان مجعول روحانیت فقط برای کمک آنها خروج کرده و از دیگران و حتی از مردگان انتقام می‎گیرد، و چنان از اعراب و مخصوصا از قریش کراهت داشته که در میان پیروانش از آنها کسی وجود ندارد! آیا این امام زمان جزئی از توطئه شعوبیه بر علیه اسلام و اعراب نیست ؟"

ناوبری کتاب