صفحه ۱۵۴

بود[...] و چه خوب منزلی است طیبه. [یعنی منزل او - در زمان غیبت - مدینه طیبه خواهد بود.]"."لابد لصاحب هذا الامر من عزلة و لابد فی عزلته من قوة ... و نعم المنزل طیبة". (همان، ص 153، حدیث 6).

3 - امام صادق (ع) می‎فرماید:

"...صاحب این امر در بین مردم رفت و آمد و تردد دارد و در بازارها راه می‎رود و روی فرشهای مردم می‎نشیند و مردم او را نمی شناسند، و این وضع ادامه دارد تا زمانی که خداوند به او اجازه ظهور دهد و آن وقت مجاز است خود را معرفی نماید..."."... صاحب هذا الامر یتردد بینهم و یمشی فی أسواقهم و یطاء فرشهم و لایعرفونه حتی یأذن الله له أن یعرفهم نفسه...". (همان، ص 154، حدیث 9).

4 - روایتی دیگر از امام صادق (ع):

"همانا برای قائم دو غیبت هست که در اولی مورد مراجعه قرار می‎گیرد ولی در دومی کسی نمی داند او کجاست؛ در مراسم حج حاضر می‎شود و مردم را می‎بیند ولی مردم او را نمی بینند. (یعنی نمی شناسند)"."ان للقائم غیبتین یرجع فی احداهما و الاخری لایدری این هو؟ یشهد الموسم یری الناس و لایرونه". (همان، ص 156، حدیث 16).

5 - در خطبه 150 نهج البلاغه صبحی صالح در مقام اشاره به فتنه های آخرالزمان و جریان حضرت مهدی (عج) چنین آمده:

"...آگاه باشید کسی از ما که آن فتنه ها را درک نمود با چراغی

ناوبری کتاب