صفحه ۱۵۳

که آن حضرات (ع) سالها در آنجا زندگی می‎کرده اند؛ و بدیهی است که خانه های محل سکونت آن حضرات (ع) و حوالی متعلق به آنها برای شیعیان مورد احترام خاصی باشد. و چون برای زیارت حضرت مهدی (عج) جای خاصی نیست، از این رو شیعیان به بیوتات و محل تولد و زندگی آن حضرت دل بسته اند و این بسیار سنت پسندیده ای است؛ هرچند من به روایت و دلیلی از شرع برای آن برنخورده ام".المهدی، سید صدرالدین صدر، ص 165 و 166.

محل زندگی و ظهور آن حضرت از نظر روایات شیعه

آن گونه که نویسنده به شیعه نسبت داده است در هیچ روایتی از طریق شیعه نیامده است که حضرت مهدی (عج) در زمان غیبت در سرداب یا چاه آن زندگی می‎کند، بلکه روایات شیعه از باب نمونه از این قرار است:

1 - امام صادق (ع)می فرماید:

"مردم امام خود را در بین خود نمی بینند؛ و او در موسم حج حاضر می‎شود و مردم را می‎بیند ولی مردم او را نمی بینند"."یفقد الناس امامهم فیشهدهم فی الموسم فیراهم و لایرونه". (بحارالانوار، ج 52، ص 151، حدیث 2).

2 - امام باقر(ع) فرمود:

"برای صاحب این امر حتما یک دوران عزلت و جدایی از مردم می‎باشد، و در این دوران باید در تحصیل قوت و قدرت

ناوبری کتاب