صفحه ۱۵۱

ادعا می‎کند که موضوع زنده بودن مهدی و غایب و منتظر بودن او را امامیه جعل کرده اند؟!

موضوع سوم: داستان سرداب و ریشه تاریخی آن

نویسنده می‎گوید:

"امام زمان مزعوم در سن دو یا پنج سالگی بنا به اختلاف جعلیات در چاه سرداب رفته که الان بیشتر از 1250 سال است که در آنجاست".

این موضوع بکلی دروغ و بی اساس است؛ زیرا آنچه در روایات و تواریخ ذکر شده است فقط شدت ترس و حساسیت حکومت معتمد عباسی پس از شهادت امام حسن عسکری (ع) است نسبت به فرزند پیداکردن آن امام و نیز تفتیش نقاط مختلف خانه حضرت برای پیداکردن حضرت مهدی (عج).

و علت اینکه در وصیت نامه امام حسن عسکری (ع) اسمی از حضرت مهدی (عج) برده نشده است احساس خطر جانی برای آن حضرت بوده؛ زیرا وقتی خبر بیماری امام به حکومت رسید، مراقبت را تشدید نمود و مأمورین گوناگونی شبانه روز آن حضرت و تمام کارهای ایشان و حتی وصیت نمودن او را زیرنظر داشته و گزارش می‎دادند. از این رو آن حضرت برای حفظ جان فرزند خود نام او را در وصیت نامه خود ذکر نکرد.

یکی از ناقلان خبر وفات امام حسن عسکری (ع) و حوادث قبل و بعد از آن و ادعای جعفر برادر امام عسکری (ع) نسبت به میراث و موضوع امامت، احمدبن عبدالله (عبیدالله) بن یحیی خاقانی والی قم

ناوبری کتاب