صفحه ۱۵۰

57 - الشیخ عبدالرحمن محمد بن علی بن احمد البسطامی.همان، درة المعارف، بنابر نقل ینابیع المودة، ص 401.

58 - الشیخ عبدالکریم الیمانی.همان، ص 392، به نقل از: ینابیع المودة، ص 466.

59 - الفاضل رشیدالدین الدهلوی الهندی.همان، ص 392، به نقل از: ایضاح لطافة المقال.

60 - الشاه ولی الله الدهلوی.منتخب الاثر، ج 2، ص 392.

61 - الشیخ احمد الفاروقی النقشبندی.المکاتیب، ج 3، المکتوب 123، بنابر نقل العبقری الحسان.

62 - ابوالولید، محمد بن شحنة الحنفی.منتخب الاثر، ج 2، ص 393.

63 - سید باقر بن سید عثمان بخاری.جواهر الاولیاء، ص 31، 32، 307، 378، 471، 541، 544 و 556.

64 - جمال الدین خواجه احمد حقانی.همان، ص 544.

افراد فوق الذکر همگی از علما و محدثین و مؤلفین و بعضا از عرفای بزرگ اهل سنت هستند، و در تألیفات یا گفته های خود در مجالس درس موضوع ولادت حضرت مهدی (عج) و اینکه او فرزند امام حسن عسکری (ع) است و زنده و غایب می‎باشد را با مدح و ثنای بلیغ به عبارات مختلف و با صراحت یا اشاره مطرح کرده اند.

با این حال چگونه نویسنده جزوه "مهدی موعود یا مهدی موهوم"

ناوبری کتاب