صفحه ۱۴۳

8 - روایت ابوبصیر از حضرت صادق (ع) از پیامبراکرم (ص):

"...مهدی از اولاد من است که اسم و کنیه او همانند اسم و کنیه من می‎باشد. شبیه ترین مردم در خلقت و اخلاق به من است. و برای او غیبتی است همراه با حیرت مردم..."."... المهدی من ولدی اسمه اسمی و کنیته کنیتی أشبه الناس بی خلقا و خلقا تکون له غیبة و حیرة ...". همان، ص 397؛ فرائدالسمطین، ج 2، ص 334، حدیث 586).

9 - روایت حسین بن خالد از حضرت رضا(ع) در جواب سؤال از قائم (ع):

"...چهارمین فرزند از صلب من است... و پیش از قیام دارای غیبت خواهد بود..."."... الرابع من ولدی... و هو صاحب الغیبة قبل خروجه...". (فرائدالسمطین، ج 2، ص 336، حدیث 590؛ ینابیع المودة، ج 3، ص 387؛ همین مضمون را ابن عباس از پیامبراکرم (ص) در ص 297 همین کتاب نقل کرده است).

یادآوری می‎شود که در روایات ذکر شده هرچند تصریح به حیات حضرت مهدی (عج) نشده است، ولی کلمه "غایب" و "غیبت" بالاتر از آن دلالت بر زنده بودن دارد؛ و به کسی که هنوز متولد نشده، هرچند در آینده قطعا متولد شود، و یا کسی که از دنیا رفته و در آینده حتما رجعت نموده و دوباره زنده شود، غایب گفته نمی شود.

سوم: نظر علمای اهل سنت درباره ولادت حضرت مهدی (عج)

عده بسیاری از علمای اهل سنت درباره ولادت حضرت مهدی (عج) و کیفیت آن و اینکه آن حضرت فرزند امام حسن

ناوبری کتاب