صفحه ۱۴۲

5 - روایت احمد بن اسحاق اشعری از امام حسن عسکری (ع):

"مثل او مثل خضر و ذی القرنین می‎باشد. به خدا قسم به نحوی غایب خواهد شد که جز کسانی که خداوند آنان را بر امامت او ثابت قدم نموده است از هلاکت نجات پیدا نمی کنند".

آنگاه در جواب این سؤال که: آیا غیبت او طولانی می‎باشد، فرمود:

"ای و ربی، حتی یرجع عن هذا الامر اکثر القائلین به... ." "بلی به خدا قسم، تا آنجا که اکثر معتقدانش از این عقیده برمی گردند"."مثله فی هذه الامة مثل الخضر و مثله مثل ذی القرنین، والله لیغیبن غیبة لاینجو فیها من الهلکة الامن ثبته الله علی القول بامامته...". (همان، ص 317).

6 - روایت عبدالسلام هروی از دعبل خزاعی شاعر از حضرت رضا(ع) که فرمود:

"... پس از حسن فرزند او حجت قائم است که در دوران غیبت، منتظر و در زمان ظهورش مطاع می‎باشد..."."... و بعد الحسن ابنه الحجة القائم المنتظر فی غیبته المطاع فی ظهوره... ." (فرائدالسمطین، ج 2، ص 337، حدیث 591؛ ینابیع المودة، ج 3، ص 380).

7 - روایت جابر بن عبدالله انصاری از پیامبر(ص) درباره حضرت مهدی (عج):

"... شبیه ترین مردم به من از نظر خلقت ظاهری و اخلاق می‎باشد. و برای او غیبتی همراه با حیرت مردم خواهد بود که معمولا امتها گمراه خواهند شد..."."... أشبه الناس بی خلقا و خلقا، یکون له غیبة و حیرة تضل فیها الامم...". (فرائد السمطین، ج 2، ص 334، حدیث 586؛ ینابیع المودة، ج 3، ص 395).

ناوبری کتاب