صفحه ۱۴۱

نام نعثل از آن حضرت - که سابقا ذکر شد - که فرمود:

"حوادث و جریاناتی که در بنی اسرائیل اتفاق افتاده است مشابه آنها... در امت من نیز اتفاق خواهد افتاد. و همانا دوازدهمین فرزند من غایب خواهد شد و دیده نمی شود..."."... کائن فی امتی ما کان فی بنی اسرائیل حذوالنعل بالنعل و القذة بالقذة، و ان الثانی عشر من ولدی یغیب حتی لایری...". (فرائدالسمطین، ج 2، ص 132، حدیث 431؛ ینابیع المودة، ج 3، ص 283).

3 - روایت جابربن عبدالله انصاری از پیامبر(ص) که بعد از نزول آیه شریفه: (یا أیها الذین آمنوا أطیعوا الله و أطیعوا الرسول و أولی الامر منکم)سوره نساء، آیه 59. "ای مردم مؤمن دستورات خدا و رسول و صاحبان امر را اطاعت کنید" از مصادیق "أولی الامر" سؤال نمود و آن حضرت ائمه اثناعشر را معرفی نمودند و پس از نام حضرت مهدی (عج) فرمود:

"این همان کسی است که از چشم اولیای خود به نحوی غایب می‎شود که جز افراد اندکی که خداوند دلهای آنان را با نور ایمان امتحان کرده است به امامت او اعتقاد نخواهند داشت"."ذاک الذی یغیب عن اولیائه غیبة لایثبت علی القول بامامته الا من امتحن الله قلبه للایمان... ." (ینابیع المودة، ج 3، ص 238).

4 - روایت جابر از پیامبر(ص) در مورد سؤالات مرد یهودی به نام جندل از اموری و از جمله اوصیای آن حضرت؛ در این روایت پیامبراکرم (ص) همه ائمه (ع) را نام برده و پس از نام حضرت مهدی (عج) فرمود:

"سپس غایب می‎شود، و هرگاه قیام نمود زمین را از عدل پر خواهد کرد"."فیغیب ثم یخرج فاذا خرج یملا الارض قسطا و عدلا...". (همان، ص 283).

ناوبری کتاب