صفحه ۱۴۰

1 - روایت ثقلین که بین شیعه و سنی متواتر است و قبلا ذکر گردید(محور دوم در فصل اول)، علامه سید میرحامد حسین هندی راویان اهل سنت این حدیث را ضمن دو جلد بزرگ جمع آوری نموده است. در این روایت پیامبر(ص) فرموده است: "و من دو چیز گرانبها را بین شما بر جای می‎گذارم، و تا زمانی که به آن دو چیز چنگ زنید هرگز گمراه نخواهید شد، و این دو چیز از یکدیگر جدا نخواهند شد تا در کنار حوض بر من برگردند".انی تارک فیکم الثقلین ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا ابدا و انهما لن (لا) یفترقا حتی یردا علی الحوض. این حدیث در بسیاری از کتب اهل سنت نظیر: سنن ترمذی،سنن ترمذی، ج 5، ص 328. السنن الکبری،السنن الکبری، بیهقی، ج 1، ص 114. المستدرک،المستدرک علی الصحیحین، ج 1، ص 93، ج 3، ص 109، 124 و 148. المعجم الصغیر،المعجم الصغیر، ج 1، ص 131، 135 و 255. مسند احمد حنبل،مسند احمد حنبل، ج 3، ص 14، 17 و 26؛ ج 5، ص 182 و 190. الدر المنثور،الدر المنثور، ج 1، ص 60. مجمع الزوائد،مجمع الزوائد، ج 1، ص 170؛ ج 9، ص 163؛ ج 10، ص 363. السنن الکبری (نسائی)السنن الکبری، ج 5، ص 45. و چندین کتاب دیگرجهت آگاهی بیشتر از کتب اهل سنت رجوع شود به "من هو المهدی" ص 11 و 12. ذکر شده است.

جدا نشدن قرآن از عترت همان متلازم بودن آن دو در عمود زمان است؛ و عترت در زمان ما همان امام زمان (عج) می‎باشد.

2 - روایت ابن عباس از پیامبر(ص) در مورد سؤالات مرد یهودی به

ناوبری کتاب