صفحه ۱۳۶

شیخ طوسی (ره) می‎گوید:

"در اخبار عرب وارد شده: لقمان بن عاد بیشترین عمر را داشته، یعنی حدود سه هزار و پانصد سال".

و قبل از آن این گونه گفته است:

"و همچنین اصحاب حدیث گفته اند: دجال در زمان پیامبراسلام (ص) حیات داشته است و تا هنگام خروج زنده است".الغیبة، شیخ طوسی، ص 113.

و مطابق روایات متواتر شیعه و سنی، خروج دجال هنگام ظهور حضرت مهدی (عج) می‎باشد که به دست ایشان و حضرت عیسی (ع) کشته می‎شود.

اهل سنت و زنده بودن حضرت عیسی (ع)

در مورد زنده بودن حضرت عیسی (ع) و نزول ایشان در آخرالزمان بنابر نقل منتخب الاثرمنتخب الاثر، ج 3، ص 307. چندین نفر از بزرگان اهل سنت ادعای اجماع نموده اند:

تفسیر "البحر المحیط" از ابن عطیه اندلسی نقل کرده است که:

"امت اسلامی بر آنچه حدیث متواتر دلالت دارد، یعنی زنده بودن عیسی در آسمان و نزول او در آخرالزمان اجماع و اتفاق دارند".تفسیر البحر المحیط، ابوحیان اندلسی، ج 2، ص 473.

ناوبری کتاب