صفحه ۱۳۵

و صاحب کتاب کمال الدین به نقل از کتاب المعمرون مرحوم مجلسی در بحار، ج 51، ص 108 از کتاب سیدبن طاووس به نام "الطرایف" نقل کرده که نامبرده کتابی دیده است به نام "المعمرون" تألیف یکی از علمای معروف اهل سنت، ابی حاتم، سهل بن محمد السجستانی، و بعید نیست همان کتاب فوق الذکر باشد. و غیر آن و با استناد به اقوال مورخین شیعه، تعداد زیادی از معمرین را نام برده و سپس می‎گوید:

"همین داستانهایی که در کتب شیعه از معمرین نقل شده اهل سنت نیز از طریق راویان خودشان نظیر: محمد بن سائب کلبی، محمد بن اسحاق بن بشار، عوانة بن حکم، عیسی بن زید بن آب (رئاب) و هیثم بن عدی طائی نقل کرده اند".کمال الدین، ج 2، ص 576.

و در همان کتاب آمده است:

"اهل سنت داستان عجیب طول عمر ابی الدنیا علی بن عثمان مغربی را نقل کرده و گفته اند او هنگام رحلت پیامبراکرم (ص) حدود سیصد سال داشت و سپس جزو اصحاب علی (ع) قرار گرفت و پیوسته پادشاهان و رؤسای بلاد او را احضار می‎نمودند و از علت طول عمرش سؤال می‎کردند و او می‎گفت: از آب حیات نوشیده است؛ و گفته اند تا زمان مقتدر عباسی قطعا زنده بوده و معلوم نیست مرده باشد. با این حال چگونه طول عمر قائم آل محمد(عج) را بعید می‎دانند؟"همان، ج 2، ص 537 و 538.

ناوبری کتاب