صفحه ۱۲۷

حمل روایات مطلق بر مقید

روایات متواتری از طریق شیعه و سنی وارد شده که به طور مطلق می‎گوید: مهدی (عج) از اولاد رسول الله (ص) و یا حضرت علی (ع) یا فاطمه زهرا(س) می‎باشد؛ و حتی آن کسانی از اهل سنت که می‎گویند مهدی موعود هنوز متولد نشده است، قبول دارند که آن حضرت از ذریه پیامبر(ص) و علی (ع) و فاطمه (س) می‎باشد؛ و نیز روایات زیادی از طریق شیعه و سنی وجود دارد و مضمون آنها به طور مطلق این است که مهدی (عج) از اولاد امام حسین (ع) می‎باشد، و مقید به فرزند نهم ایشان نشده است.

در اینجا طبق قاعده اصولی و عقلائی که مورد قبول شیعه و سنی می‎باشد، باید چهار دسته روایات مطلق فوق را حمل بر روایات مقید نمود. یعنی روایات دال بر اینکه مهدی (عج) از ذریه پیامبر(ص) است یا از ذریه حضرت علی (ع) و یا فاطمه (س) است، و یا روایاتی که می‎گوید: مهدی (عج) از اولاد امام حسین (ع) می‎باشد، حمل بر روایات مقید می‎گردد که می‎گوید: مهدی (عج) فرزند نهم امام حسین (ع) می‎باشد؛ و این روایات مقید قرینه منفصلی برای آن چهار دسته روایات مطلق می‎باشد.

تفاوت سوم: غیرطبیعی بودن حمل، ولادت، طول عمر و محل زندگی امام زمان شیعه

نویسنده جزوه مذکور می‎گوید:

"ولادت و مدت عمر مهدی مورد اشاره در کتب سنت مثل بقیه بشر طبیعی است، و در هیچ روایت درستی نیامده که در این مورد از دیگران

ناوبری کتاب