صفحه ۱۲۴

اگر معتمد عباسی چنین اخباری را مجعول و ساختگی شیعه می‎دانست، چه انگیزه و چه لزومی داشت در مورد صاحب فرزند شدن امام حسن عسکری (ع) آن همه ترس و حساسیت داشته باشد؛ برخورد معتمد با موضوع ولادت حضرت مهدی (عج) مانند برخورد فرعون با متولد شدن حضرت موسی (ع) می‎باشد، که از اقوال منجمین مطمئن شده بود چنین فرزندی به دنیا خواهد آمد.

بنابراین مطابق قرائن و روایات فوق حضرت مهدی (عج) فرزند امام حسن عسکری (ع) و از صلب امام حسین (ع) است و قهرا نام او نیز "محمد بن الحسن (عسکری)" است نه "محمد بن عبدالله" که نویسنده ادعا کرده بود.

پنج فرضیه باطل

حال که بر اساس روایات ذکر شده ثابت شد حضرت مهدی (عج) فرزند نهم از صلب امام حسین (ع) است، نویسنده جزوه مزبور و همفکرانش اگر همچنان بر انکار خود اصرار می‎ورزند باید به یکی از امور زیر ملتزم شوند:

1 - اینکه با صحیح دانستن همه این روایات - و یا حداقل بعضی از آنها - آنها را طرد کرده و در حقیقت کلام پیامبر(ص) را رد نمایند. بدیهی است آنان ملتزم به این محذور نمی شوند.

2 - اینکه همه این روایات را از نظر سند یا دلالت صحیح ندانسته و رد نمایند. و رد نمودن روایات زیاد و متواتری که خبرگان و بزرگان اهل حدیث آنها را صحیح دانسته و مورد توجه قرار داده اند، بدون برهان و

ناوبری کتاب