صفحه ۱۲۳

رابعا: با توجه به بعضی روایات اهل سنت از پیامبر(ص) که می‎فرماید: "مهدی فرزند حسن و حسین است"عقدالدرر، ص 225 و 279، احادیث 248 و 323. می‎توان گفت تعارضی بین روایات فوق وجود ندارد و مفاد هردو دسته صحیح می‎باشد، زیرا همسر امام سجاد(ع) یعنی ام عبدالله که مادر امام باقر(ع) بوده دختر امام حسن مجتبی (ع) می‎باشد، و از این جهت می‎توان حضرت امام باقر(ع) و امامان پس از ایشان و از جمله حضرت مهدی (عج) را، هم از اولاد امام حسن (ع) و هم از اولاد امام حسین (ع) دانست.

شهادت تاریخ

و از جمله شواهد تاریخی بر صحت اخبار مربوط به اینکه حضرت مهدی (عج) فرزند امام حسن عسکری (ع) می‎باشد، انتظار خروج و قیام او در عصر ائمه معاصر با خلفای بنی امیه و بنی عباس، و سختگیری شدیدی است که معتمد عباسی نسبت به فرزند داشتن امام حسن عسکری (ع) اعمال می‎نمود؛ او قابله هایی را مأمور تفتیش و جستجو از تولد او در بیوت بنی هاشم و امام حسن عسکری (ع) نموده بود؛ صدوق می‎نویسد:

"جاریه ای که مظنون به حاملگی بود مدت دو سال زیرنظر بود و از او تفتیش و تحقیق می‎شد تا بالاخره مطمئن شدند حامله نبوده است".کمال الدین و تمام النعمة، شیخ صدوق، ج 1، ص 43.

ناوبری کتاب