صفحه ۱۲۲

و صحیح می‎باشند، ولی نمی توانیم منکر آن شویم که اجمالا بعضی از آنها قطعا صادر شده است. و به اصطلاح علم اجمالی به صدور آن خواهیم داشت که به آن "تواتر اجمالی" گفته می‎شود.

روایاتی که حضرت مهدی (عج) را فرزند امام حسن مجتبی (ع) می‎داند

در زمینه روایاتی که از طریق اهل سنت وارد شده و دلالت دارد بر اینکه آن حضرت از اولاد امام حسن مجتبی (ع) می‎باشد،عقد الدرر، ص 82، 94 و 104، احادیث 31، 49 و 65. صرف نظر از صحت و عدم صحت سند این روایات، باید توجه داشت که:

اولا: این روایات معارض است با روایاتی که از طریق اهل سنت وارد شده - چنانکه گذشت - و تصریح دارد بر اینکه حضرت مهدی (عج) فرزند امام حسین (ع) و یا نهمین فرزند ایشان است.

ثانیا: بسیاری از بزرگان اهل سنت - که نام آنان به تفصیل در همین فصل ذکر خواهد شد - از این روایات اعراض نموده اند، و اعراض اهل حدیث و اجتهاد از حدیثی نشانه ضعف سند و عدم حجیت آن در نزد آنهاست.

ثالثا: با توجه به روایات زیاد و متواتری که از طریق شیعه و سنی رسیده که مهدی (عج) فرزند امام حسین (ع) است، احتمال قوی وجود دارد به لحاظ عدم نقطه گذاری کلمات در زمان سابق در ضبط و نوشتن و شباهت این دو نام با یکدیگر، کلمه "حسین" با "حسن" اشتباه شده باشد.

ناوبری کتاب